Paylaş

Bakışlar…

İnsan gözü, bakışların anlaşılması için evrilmiş bir yapıya sahiptir. Saniyede onlarca tarama yapan göz, kendine çevrilmiş bakışları yakalamak üzere eğitilmiştir. Çünkü kendine çevrilmiş ya da bir yere odaklanmış bakışlar muhtemel bir tehlikeyi, bir meydan okumayı, bir beğeniyi … vb ifade ediyor olabilir. Bunlar da içgüdüsel açıdan dikkat edilmeyi gerektiren durumlardandır. Bunun yanında duygusal ipuçları vermesi açısından da önemi malumdur.  Bakışlar çok fazla anlam içermektedir.

Bu sayıdaki fotoğraflarımız Rasul Guliyev’in gözünden “Bakışlar”, iyi seyirler…

Fotoğraf  Üzerine Düşünceler

Abraham Maslow,  “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı” nı ortaya koymuştur : Piramidin en alt basamağında temel fizyolojik ihtiyaçlarımız olan; yemek, su ve uyku yer alır. Sonrasında güvenlik (iş güvencesi, olanaklar, sağlık), sevgi (arkadaşlık, aile), itibar (güven, saygı) ve en üstte kendini gerçekleştirme(yaratıcılık, aydınlanma) olacak şekilde tasarlanmış bir insan ihtiyaçları listesidir bu. Özellikle sosyoloji ile ilgilenenler açısından yabancı olmayan bu kuram; kendini, dünyayı, hayatı sorgulayanlar için de önemli bir yere sahiptir.

Williem Flusser,  “Für Eine Philosophie der Fotografie” (Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru) kitabının yazarıdır. Bu kitap, insan uygarlığının başlangıcından bu yana iki dönüm noktasına tanık olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bunlardan ilki, yaklaşık olarak MÖ ikibinin ikinci yarısına rastgelen “doğrusal yazının (linear writing) buluşu”dur. İkincisi ise, “teknik görüntülerin icadı”dır. 1

Jhon Berger,  Jean Mohr ile birlikte “Another Way of Telling” (Anlatmanın Başka Bir Biçimi) kitabının yazarıdır. Berger’e göre;  fotoğraf ve fotoğraf makinesi herkesin çok yakından bildiği şeyler. Yine de şu soruyu sormakta fayda var: Fotoğraf nedir? Fotoğraflar neyi anlatır? Fotoğrafları nasıl kullanabiliriz? Fotoğraf makinesinin icadıyla ortaya atılmaya başlayan bu tür sorular şimdiye değin henüz tam bir cevap bulabilmiş değildir.  2

Sorularınız ve cevaplarınızın daim olması dileğimle.

                                                                                                                                             Recep Güneş Çağlav

1 Viliem Flusser, Bir Fotoğraf Felsefesine Doğru, çev., İhsan Derman ( Ağaç Yayıncılık,1991)

2 Jhon Berger ve Jean Mohr,  Anlatmanın Başka Bir Biçimi, çev., Osman Akınhay (Agora Kitaplığı, 2007)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here