Ana Sayfa Kariyer Mesleğim mi beni seçer ben mi mesleğimi seçerim?

Mesleğim mi beni seçer ben mi mesleğimi seçerim?

0
Paylaş
Meslek Seçimi campuscareer

Hayatımızın büyük bir bölümünü etkileyecek olan meslek seçimi dikkatli ve kararlı bir şekilde yapılmalıdır. Meslek seçimi sadece hayaller ve avuntularla yapılacak seçimlerle olmamalıdır, ciddiye alınmalıdır.

Meslek seçiminde neler etkili olmaktadır?

Meslek seçiminde sadece ekonomi baz alınmamalıdır. Çünkü meslek iş ve kariyer hizmet-para ikileminden daha fazla anlam ifade etmektedir. Bireyin kendisine ailesine ve topluma katkısı (faydası) bireysel gelişim ve meslek ve iş doyumunu sağlamalıdır. Meslek seçiminde etkili olan faktörler meslekte iş bulma fırsatı, yetenek, ilgi, değerler, kişilik özellikleri, mesleğin verdiği dönütler ve ailenin istekleridir. Bu etkenleri ölçüt alarak yapılan meslek seçimi mesleğimizle olan uyumu ve doyumu sağlayacaktır.

Meslekte iş bulma fırsatı

Bir insan seçtiği meslekten, onu icra etme fırsatı bekler. Sadece gerekli eğitim ve öğretimini alıp, o mesleği icra edememek bireyde hayal kırıklığı uğratabilir. Bu etken bireyde “Hangi meslekten seçim yaparsam işsiz kalmam?” sorusunu oluşturmaktadır.

Yetenek

Mesleğimizle uyum sağlamamız ve başarılı olmamız için o mesleğin beklentilerini karşılayacak meziyetleri bulundurmak önemlidir. Birey meslek seçimini sahip olduğu yeteneklere göre yapmalıdır. Yani aklında “yeteneklerimi hangi meslekte kullanabilir ve hangi meslek yeteneklerimle paralel olarak beni başarıya götürür?” fikrine göre bir seçim yapmalıdır.

İlgi

Her insanın kendine göre ilgi alanları vardır ve araştırmalar sonucunda bireylerin ilgili oldukları alanlarda gösterdikleri performansın bireyi daha aktif ve başarılı yaptığını doğrulamaktadır. Bu açıdan başarılı olmak isteyen insanlar meslek seçimlerinde ilgilerini de ölçüt alırlar.

Değerler

Hiçbir insan değerden yoksun değildir ve doğduğu andan itibaren ailesinin toplumunun ve kültürünün öğretileriyle değerlerini oluştururlar. Mesleğiyle yaşam tarzı uyumlu olmasını isteyen insanlar meslek seçimlerinde değerlerini (inancını, normlarını, ailesinin öğretilerini ve kültürünü) yok saymadan seçim yapmaktadır.

Kişilik özellikleri

Doğumdan ölüme kadar bireyde bulunan kişilik sürekli kendini yenileyerek bireyde yapı oluşturmaktadır. Vücudumuzda taşıdığımız bu kişilik aslında mizaç ve karakter özelliklerimizin toplamıdır. Birey sahip olduğu mizaç ve karakter özelliklerine göre seçimler yaparsa mesleği huyları ve yaşam tarzıyla çelişmeyecektir. Bu da bireyde mesleki bir doyum sağlayacaktır.

Mesleğin verdiği dönütler

Bir insanın bir mesleği icra etmesi aslında alışveriş gibidir. Birey mesleğini icra ederek topluma hizmetini sunar. Meslek de bunun karşılığında bireyi soyut yada somut katkılarda bulunur (maaş, saygı, statü gibi) insanlar meslek seçimine meslekten ne beklediklerini belirleyerek karar verirlerse meslek sahibi olduklarında hayal kırıklığı yada memnuniyetsizlik yaşamazlar. Kim olmak yada neye sahip olmak istediklerine karar vermeleri esastır.

Ailenin istekleri

Ailemiz meslek seçiminde diğer etkenler kadar önemli bir rol oynamaktadır. Babaların yada annelerin “Oğlum doktor olacak” yada “Oğlum ziraat okuyacak ve çiftliğin başına geçecek” beklentileri daha küçük yaşta iken bizim meslek seçimi konusunda etkilemektedir. Doğru seçimlerde bulunan insanlar ailesinin beklentilerinden beslenen ama körü körüne onlara bağlı kalarak seçim yapmayan insanlardır. Çünkü bu bireyin kendi hayatıdır. Ve tamamen ailesine göre meslek seçimi yaparsa, meslek sahibi olduğunda memnuniyetsizlik veya pişmanlık yaşayabilir.

Meslek ve kariyer danışmanlarının, bizde bıraktıkları temel öğreti budur. Meslek, paradan ibaret değildir. Özetle, meslekler insanları değil insanlar mesleklerini seçmektedir.

Bedirhan PINAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here